Kuzuların Bakım ve Beslenmesi

KUZULARIN BAKIM ve BESLENMESİ

 

Koyun işletmeciliğinde amaç karlı ve sağlıklı bir işletme kurmak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Kuzular koyunculuk işletmesinin karlılığı ve geleceği için çok önemlidir. Bu amaçla yetiştirdiğimiz hayvanı iyi tanımalı, hangi dönemde hangi ihtiyaçları olduğunu bilmeliyiz. Kuzu beslerken büyütme ve besiyi ayrı tutmalıyız. İyi şartlarda beslenen ve bakılan kuzular her zaman daha kaliteli performans gösterirler.

Sağlıklı kuzu sağlıklı gelecek demektir.

 

Kuzulama zamanı yaklaşınca, koyunlar, ağıllar, yemler ve mera hazırlanmalıdır. Gebe koyunlara gebeliğinin son 1.5 ayında ilave kesif yem verilmelidir. Doğumu yaklaşan koyunlar farklı bir yere alınmalı ve memeleri üzerindeki kıllar kırkılmalıdır. Ağıllar temiz olmalı ve bol altlık serilmelidir. Doğum yapılacak yerde cereyan olmamalıdır.

Kuzulaması gelen koyun, huzursuzdur, hareketlidir, sakin yer arar.

Koyunlar genellikle normal doğum yaparlar, nadiren yardıma ihtiyaç duyarlar.

Kuzular doğumdan sonra hemen ağız sütünü (kolostrum) almalıdır.

Kuzular 1 haftalık oluncaya kadar analarıyla doğum bölmesinde kalır. 1 hafta sonra mera ve hava şartları uygunsa ana koyunlar meraya çıkarılır. Kuzular ise yaşlarına göre kuzu bölmesine koyulur. Emiştirme sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yapılır.

Kuzuların önüne 15. Günden sonra kaliteli kuru ot ve kuzu başlangıç yemi konulur. Kuzular böylece yavaş yavaş yem yemeyi öğrenirler. Kuzular 1 aydan sonra meraya çıkarılabilir. Ancak anaç sürüden ayrı otlatılmalıdırlar.

Kuzulara bol ve temiz içme suyu verilmeli. Kuzuluklar havadar, temiz ve kuru olmalıdır.

Geleneksel kuzu büyütme yöntemi sisteminde, kuzu hem anneden süt emer hem de yem yer. Bu hem kuzunun kesim ağırlığına geç ulaşmasına hem de süt kaybına neden olacağı için işletmeye zarar verir.

Entansif kuzu besisi olarak bilinen sistem, en karlı ve uygun besi yöntemidir. Burada, kuzular 4 aylık olana kadar beslenirler. Günlük 300-350 gr ağırlık artışı ile 4. Ayın sonunda 35-40 kg olması hedeflenir. Bu kiloya ulaşan kuzular besiden alınarak kesime gönderilmesi gerekmektedir.