Büyükbaş Hayvanlarda Ayak Sağlığının Önemi

Yaylacılığın yaygın olduğu illerde üreticiler, büyükbaş hayvanları yaylaya çıkmadan önce veteriner hekim gözetiminde tırnak bakımından geçirimesi gerekmektedir.

Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı kapalı alanda fazla kalan hayvanların tırnaklarında aşırı bir uzama yaşanmaktadır.

Tırnak uzaması hayvanlarda verim kaybına neden olmaktadır.

Tırnak uzamasından dolayı hayvanlar yürüyemez hale gelmekte, bu olumsuzluk sadece hayvanların yürüyememesiyle kalmamakta, tırnak uzamasından dolayı hayvanların süt  verimi düşmekte, et veriminde de yine aynı şekilde düşüşler gözlenmektedir. Köylülerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Yılda bir sefer dahi olsa hayvanların ayak tırnak bakımı yapılırsa, oluşabilecek çok ciddi ekonomik kayıpların önüne geçilebilir.

Doğu Anadolu gibi kışın uzun ve sert geçtiği bölgelerde hayvanlar kış mevsiminde yaklaşık 6 ay içeride kalmakta, hayvanların ayak tırnakları kışın uzamaktadır. Bu nedenle ayak tırnakları yürümemeye bağlı olarak aşırı şekilde uzamaktadır. Bundan dolayı baharda, yaylaya çıkmadan önce büyükbaş hayvanlardan et ve süt verimi almak için tırnak bakımının yapılması zorunluluğu vardır.